O firmie

Spółka Energotech Lublin została założona w 2010 roku. Podstawową działalnością firmy była automatyzacja pracy sieci elektroenergetycznej SN w zakresie budowy i uruchamiania punktów rozłącznikowych sterowanych drogą radiową. Do tego celu został wykorzystany system cyfrowej łączności radiowej firmy Radius, której operatorem jest OSD. W chwili obecnej Spółka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną i wykonuje wysoko specjalistyczne prace na liniach 110 kV oraz SN. W zakres tych prac wchodzą między innymi:

Firma ściśle współpracuje z takimi firmami jak Enstopol, BTC, Apator Elkomtech, Mikronika, Eaton, IEN, Netcontrol, GE.

Spółka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego ENERGOTECH LUBLIN SP. Z O.O. w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych służących opracowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu diagnostyki sieci wysokiego i średniego napięcia”.