Centrum Badawczo-Rozwojowe

ENERGOTECH LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego ENERGOTECH LUBLIN SP. Z O.O. w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych służących opracowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu diagnostyki sieci wysokiego i średniego napięcia”.

Celem projektu jest utworzenie w strukturach EnergoTech Lublin nowoczesnego Centrum Badawczo – Rozwojowego, w którym Dział B+R będzie prowadził badania przemysłowe i prace rozwojowe zorientowane na opracowanie nowych rozwiązań technologicznych z zakresu diagnostyki i monitoringu stanu technicznego sieci elektroenergetycznych.

Zakres projektu obejmie roboty budowlane związane z adaptacją istniejącego budynku, wyposażenie go w najnowocześniejszą aparaturę badawczą i testującą oraz usługi zewnętrznych ekspertów związane z rozpoczęciem prac B+R. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi przeprowadzenie zaplanowanych w agendzie badawczej prac zorientowanych na wypracowanie co najmniej 4 innowacji produktowych wykorzystywanych następnie w nowatorskich usługach diagnostyki i monitoringu sieci na nieosiągalnym dzisiaj poziomie spektrum analizy, jej dokładności i efektywności.

Wartość projektu: 7 808 778,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 734 160,00 PLN