Kadra inżynierska

Zarząd

Dział Badawczo-Rozwojowy

Dział Zabezpieczeń

Dział Telemechaniki

Laboratorium Techniki Wysokich Napięć