ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/CBR/2018 z dnia 27.07.2018
Status: Zakończone, Rozstrzygnięte

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego ENERGOTECH LUBLIN Sp. z o.o. w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych służących opracowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu diagnostyki sieci wysokiego i średniego napięcia.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ENERGOTECH LUBLIN Sp. z o.o., działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu:

Przedmiot zamówienia:
Dostawa agregatu prądotwórczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w treści zapytania ofertowego

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami (do pobrania):


Zapytanie ofertowe zakończone i rozstrzygnięte

Informacja o wybranym wykonawcy:

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Firma Produkcyjno-Handlowa AKMEL Andrzej Kiciński
Wola Mielecka 369C
39-300 Mielec
NIP: 817-122-70-16

Data wpłynięcia oferty: 13.08.2018 r.

Cena netto: 37 000,00 PLN
Okres gwarancji: 60 miesięcy

Pełna lista podmiotów: