Opracowanie innowacyjnego systemu wyznaczania dynamicznej obciążalności elektroenergetycznych linii napowietrznych wykorzystującego technologie fotoniczne

Beneficjent:

EnergoTech Lublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:
"Opracowanie innowacyjnego systemu wyznaczania dynamicznej obciążalności elektroenergetycznych linii napowietrznych wykorzystującego technologie fotoniczne"

Celem projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych, których rezultatem będzie innowacyjny system wyznaczania dynamicznej obciążalności napowietrznych linii elektroenergetycznych wykorzystujący technologie fotoniczne.

Wartość projektu: 2 727 360, 48 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 346 579,74 zł