Kadra inżynierska

Zarząd

Dział Badawczo-Rozwojowy

Dział Telemechaniki

Dział Zabezpieczeń

Laboratorium Techniki Wysokich Napięć